Όπως δηλώνει το όνομα της εθελοντικής μας οργάνωσης, πρωταρχικός σκοπός της είναι η δασοπυρόσβεση και η δασό-πυροπροστασία στα βόρεια προάστια των Αθηνών. Εκ των πραγμάτων, η ομάδα μας συνδράμει συχνά την κρατική Πυροσβεστική Υπηρεσία σε όλο σχεδόν το φάσμα των αρμοδιοτήτων της, στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Αττικής.