Εξοπλισμός Πυρόσβεσης & Διάσωσης
Μέσα Ατομικής Προστασίας

All Rights Reserved by oedd.gr - Designed and Developed OEDD I.T. Dept

Κόφτης μετάλλων

Χρησιμοποιείται για κοπή μετάλλων και απεγκλωβισμό θύματος απο όχημα