Εξοπλισμός Πυρόσβεσης & Διάσωσης
Μέσα Ατομικής Προστασίας

All Rights Reserved by oedd.gr - Designed and Developed OEDD I.T. Dept

Αυλός αμερικάνικου τύπου

Χρησιμοποιείται σε δασικά συμβάντα και σε εγκαταστάσεις χαμηλής πίεσης. Έχει την δυνατότητα να ρυθμιστεί η κατανάλωση του εκτοξευόμενου νερού