Εξοπλισμός Πυρόσβεσης & Διάσωσης
Μέσα Ατομικής Προστασίας

All Rights Reserved by oedd.gr - Designed and Developed OEDD I.T. Dept

Μ.Α.Π. Δασικων πυρκαϊών

-Κράνος δασικού τύπου F2 -Γυαλιά προστασίας οφθαλμών -Μάσκα ημίσεως προσώπου -Χιτώνιο βραδύκαυστο Nomex -Γάντια εργασίας -Παντελόνι βραδύκαυστο Nomex -Μπότες