top of page

Η Ο.Ε.Δ.Δ ως ιδρυτικό μέλος της Π.Ο.Ε.Ο.Δ.Π.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η φετινή αντιπυρική περίοδος χαρακτηρίστηκε από πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες που διαμόρφωσαν μια ανείπωτη καταστροφή στο περιβάλλον. Σε μία περίοδο που η χώρα μας δοκιμάστηκε σε πολλά επίπεδα μεταξύ αυτών και οι καταστροφικές πυρκαγιές που συντάραξαν με τη δυναμική τους το πανελλήνιο, οι Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας, καταρτισμένες και σε πλήρη ετοιμότητα, έδωσαν τη δική τους μάχη πλάι στο Πυροσβεστικό Σώμα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στη μεγάλη αυτή καταστροφή του περιβάλλοντος προστίθεται και η κλιματική αλλαγή που το τελευταίο διάστημα δυσχεραίνει κατάφορα τις συνθήκες και προκαλεί ραγδαία αύξηση στις ανθρωπογενείς καταστροφές, τόσο αριθμητικά, όσο και σε ό,τι αφορά τις συνέπειές τους στον αστικό ιστό κ.α.

Παρά τη σημαντικότατη συνδρομή τους όποτε έχει χρειαστεί, δεν μπορούν να παραβλεφθούν τα προβλήματα που εδώ και χρόνια στέκονται εμπόδιο στην καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Έτσι, ήταν ομολογουμένως επιτακτική ανάγκη να ιδρυθεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας – Πυρόσβεσης (Π.Ο.Ε.Ο.Δ.Π.), γεγονός που επετεύχθη μετά από πολυετείς προσπάθειες των ιδρυτικών μελών της με στόχο μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση συγκεκριμένου αυστηρού πλαισίου για όλες τις εθελοντικές ομάδες στην επικράτεια της χώρας μας που δραστηριοποιούνται σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Η Π.Ο.Ε.Ο.Δ.Π., που ιδρύθηκε την 24η Νοεμβρίου 2021, αποτελεί ένα αδέσμευτο και ανεξάρτητο δευτεροβάθμιο όργανο, με πρωταρχικό σκοπό τη συντονισμένη δράση και συνεργασία των φορέων-μελών για την επίλυση χρονιζόντων ζητημάτων του εθελοντισμού καθώς και την ανάδειξή του.

Στους στόχους της Ομοσπονδίας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

• Η προαγωγή και η προώθηση της έννοιας της προστασίας και διαφύλαξης των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω κυρίως του θεσμού της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

• Η έκφραση των ήδη υπαρχόντων Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης ανά την Ελλάδα μέσα από ένα συλλογικό όργανο.

• Η προσπάθεια για την ανάπτυξη συνείδησης στο κοινωνικό σύνολο, όσον αφορά θέματα προστασίας των δασών και της πρόληψης από πυρκαγιές.

• Ο συντονισμός των Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης και η κοινή εκπροσώπησή τους για την επίτευξη των επιδιώξεών τους καθώς και η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους.

• Την συνεργασία με εκπαιδευτικούς, υπηρεσιακούς και επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την διεκπεραίωση εκπαιδευτικών / ενημερωτικών προγραμμάτων σε ότι αφορά τις επιχειρησιακές δράσεις των Ε.Ο σε επίπεδο πολιτικής προστασίας.

• Την προώθηση, αναβάθμιση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής κατάρτισης των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας για τις επιμέρους δράσεις τους όπως αυτές ορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Μέλη της Ομοσπονδίας δύνανται να γίνουν, διατηρώντας την απόλυτη αυτοτέλειά τους, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Όραμά μας είναι:

• καταρχάς η κοινή εκπροσώπηση των εθελοντικών ομάδων που δραστηριοποιούνται σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα στην Δασοπροστασία και στην Δασοπυρόσβεση και η προάσπιση του θεσμού του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.

• Αλλά και οι κοινές διεκδικήσεις προς τρίτους σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των εθελοντών Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών και προτάσεων.

Στις προθέσεις μας επίσης είναι η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ισχυροποίηση των κοινών στόχων μας.

ΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν όλους τους πρωτοβάθμιους φορείς να συμμετάσχουν στον κοινό αγώνα, καθώς μόνο συλλογικά μπορούμε να αυξήσουμε τη διεκδικητική μας δύναμη. Η προέλευση, η ομοιογένεια και οι κοινοί στόχοι μας, αποτελούν τη βάση της όλης προσπάθειας και τα εχέγγυα της επιτυχίας.

Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2021

Τα Ιδρυτικά Μέλη13 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page